ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


Σύμφωνα με τον Οργανικό Νόμο 15/1999 της 13ης Δεκεμβρίου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και με τη συμπλήρωση του παρόντος εντύπου, δίνεται τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα περιληφθούν στο αρχείο Δυνητικών Πελατών, ιδιοκτησία της HERBAL TECHNOLOGIES BV, καταχωρημένο στο Γενικό Μητρώο του Ισπανικού Οργανισμού Προστασίας Δεδομένων, στόχος του οποίου είναι να διαχειριστεί τα δεδομένα των δυνητικών πελατών της εταιρείας.

Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα κοινοποιούνται στις εταιρείες του ομίλου.

Η HERBAL TECHNOLOGIES BV είναι υπεύθυνη για τα μεταβιβαζόμενα δεδομένα που προστατεύονται κατά τη διάρκεια αυτής της μεταφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας δεδομένων. Ο σκοπός αυτής της μεταφοράς είναι να υπάρχουν τα δεδομένα των πελατών μας σε όλα τα γραφεία μας για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισής τους.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Με την υποβολή των δεδομένων σας, συμφωνείτε ρητά στην εν λόγω χρήση, καθώς επίσης δίνεται τη συγκατάθεσή σας για να λάβετε τηλεφωνικές κλήσεις με σκοπό την πραγματοποίηση της αγοράς.

Αν διαφωνείτε με αυτή την ενέργεια στείλετε ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: newslettersubscriptions@herbal-technologies.com

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και αντίθεσης όπως καθορίζονται στον εν λόγω Νόμο, μέσω ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση: Ruyschstraat 68 hs1091 CE Amsterdam, The Netherlands, ή μέσω email: newsletter: newslettersubscriptions@herbal-technologies.com